Confidenţialitatea informaţiilor dumneavoastră personale este importantă pentru E-pet.ro. Pentru a vă proteja mai bine confidenţialitatea şi pentru ca dumneavoastră să înţelegeţi angajamentul nostru faţă de persoana şi datele dumneavoastră personale, vă prezentăm Politica noastră privind Confidenţialitatea. Această Politică de Confidenţialitate  precizează care sunt informaţiile pe care le putem colecta despre dumneavoastră; cum utilizăm informaţiile dumneavoastră, cum le protejăm; şi care sunt opţiunile dumneavoastră privind modalitatea de utilizare a acestor informaţii. La E-pet.ro dorim să vă simţiţi cât se poate de confortabil în accesarea diverselor noastre site-uri şi în utilizarea serviciilor oferite de acestea.

În măsura în care Politica noastră de Confidenţialitate se modifică substanţial, vom face tot posibilul să vă informăm despre modificările respective. Pot exista schimbări minore în Politica de Confidenţialitate care să nu se reflecte asupra utilizării noastre a informaţiilor cu caracter personal sau care permit identificarea individuală. În cazul în care modificările aduse Politicii de Confidenţialitate influenţează modul în care manipulăm informaţiile cu caracter personal, nu vom utiliza informaţiile colectate anterior fără a vă înştiinţa în prealabil sau fără a obţine consimţământul dumneavoastră, atunci când este cazul. Vom posta în timp util modificările Politicii de Confidenţialitate pe site-urile noastre web.

Articolele următoare alcătuiesc Politica noastră de Confidenţialitate. Sperăm ca lectura acestora să vă ofere o perspectivă clară asupra modului în care gestionăm datele cu privire la persoana dumneavoastră. Pentru a accesa instantaneu o anumită temă, daţi click pe titlul de prezentare al temei respective.

  • Informaţii personale pe care le colectăm
  • Utilizarea informaţiilor dumneavoastră
  • Proceduri interne E-pet.ro de protejare a confidenţialităţii
  • Opţiunile dumneavoastră privind confidenţialitatea
  • Actualizarea informaţiilor dumneavoastre personale şi contactarea companiei E-pet.ro
  • Protejarea confidenţialităţii în cazul minorilor

Atunci când utilizăm autoreferinţa “noi” sau “E-pet.ro”, aceasta presupune întreaga companie, inclusiv orice companie pe care o controlăm (spre exemplu, o sucursală deţinută de noi). Putem dezvălui informaţii la nivelul companiilor pe care le deţinem sau controlăm, precum şi partenerilor de co-promovare şi companiilor care colaborează cu E-pet.ro, dar toate informaţiile dezvăluite vor fi de fiecare dată protejate prin termenii acestei Politici de Confidenţialitate.

Este recomandat să citiţi Politica de Confidenţialitate de pe fiecare website pe care îl vizitaţi după ce aţi părăsit unul site-urile noastre. E-pet.ro nu este responsabilă de modul în care alte site-uri web tratează confidenţialitatea dumneavoastră după ce aţi părăsit un site E-pet.ro.

Informaţii personale pe care le colectăm

E-pet.ro România operează www.e-pet.ro. În timpul funcționării site-ului, E-pet.ro colectează și utilizează datele dvs. personale pentru a vă pune la dispoziție site-ul și serviciile conexe și pentru a aborda preocupările specifice ale utilizatorilor. Datele personale ale utilizatorilor sunt prelucrate și utilizate întotdeauna în acest scop.

Informațiile colectate de la vizitatori și scopul prelucrării datelor dvs.

E-pet.ro colectează, procesează și utilizează datele dvs. personale numai în măsura în care acest lucru este necesar și pentru motive justificate și în scopul: designului de conținut pentru a personaliza în mod individual ofertele și prezentările sale, stocarea și schimbarea unei relații contractuale între E-pet.ro și dvs. utilizatorul site-ului www.e-pet.ro și serviciile online oferite sau în măsura necesară pentru a permite și a factura utilizarea serviciilor online (date de utilizare și de facturare). În plus, E-pet.ro colectează, procesează și utilizează datele personale furnizate de utilizatori cu privire la www.e-pet.ro, pentru a răspunde la solicitări, pentru a primi notificări despre efectele secundare ale produselor E-pet.ro, pentru a furniza informații despre produse sau, un fel de aplicații efectuate prin intermediul www.e-pet.ro pentru a procesa aplicațiile.

O posibilitate de a furniza informații este prin newsletterul E-pet.ro, care este livrat pe baza prelucrării și utilizării datelor personale ale părții care a comandat. Dacă v-ați abonat la newsletter-ul E-pet.ro și ați confirmat înscrierea, aveți posibilitatea să vă dezabonați în orice moment. Vă rugăm să utilizați link-ul de dezabonare în fiecare newsletter.

Datele personale pe care E-pet.ro le colectează de la dvs., procese și utilizări sunt date personale, cum ar fi numele dvs., titlul și informațiile de contact. Pe formularul de înregistrare, menționăm în mod clar ce informații sunt necesare pentru înregistrare și ce informații sunt opționale și pot fi date la discreția dvs. În plus, colectăm și procesăm informațiile de urmărire prin cookie-uri sau altele, cum ar fi adresa IP a computerului dvs., numele browserului de Internet pe care îl utilizați, site-ul web de la care ne vizitați, pagina web pe care o vizitați și data, ora și durata vizitei dvs. Această colectare, prelucrare și utilizare a datelor este destinată implementării tehnice a vizitei dvs. pe site și implementarea designului orientat către client al www.e-pet.ro.

Distribuirea cu terțe părți și transferul către alte țări

Când utilizați www.e-pet.ro datele dvs. personale pot fi distribuite părților terțe, furnizorilor sau partenerilor de afaceri care pot fi localizați fie în Uniunea Europeană (UE), în Spațiul Economic European (EEA) o țară din afara UE și SEE, care nu are o legislație comparabilă cu legile germane și europene privind protecția datelor. Solicităm ca astfel de companii să respecte termenii politicilor noastre de confidențialitate, să limiteze accesul la datele personale la minimul necesar pentru a-și îndeplini obligațiile și să nu utilizeze informațiile pe care le pot accesa în alte scopuri decât să-și îndeplinească responsabilitățile față de noi. E-pet.ro garantează că nivelul de protecție a datelor și securitatea datelor adecvate în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor vor fi asigurate, de exemplu, prin măsuri tehnice adecvate, politici și reguli de securitate, obligații contractuale, măsuri organizatorice implementate de E-pet.ro și, dacă se consideră necesar, contractele corespunzătoare de procesare a datelor vor fi încheiate pe baza clauzelor model UE.

Informaţii pe care le colectăm de la vizitatori

Vizitatorii fiecăruia dintre site-urile noastre web pot accesa pagina de pornire a site-ului şi pot naviga pe câteva domenii ale site-ului fără a dezvălui informaţii care permit identificarea personală. Putem repera informaţii care ne sunt furnizate de browser-ul dumneavoastră, precum site-ul web accesat anterior (cunoscut ca URL de referinţă), tipul de browser pe care îl utilizaţi, ora şi data accesării, şi alte informaţii care nu vă pot identifica persoanal. Pe unele din site-urile noastre este necesar să vă înregistraţi pentru a putea accesa anumite secţiuni.

În plus, acumulăm acele informaţii despre dumneavoastră colectate automat de server-ul nostru, precum adresa IP a dumneavoastră şi numele domeniului de conectare la internet. Dacă introduceţi informaţiile dumneavoastră de identificare, E-pet.ro poate utiliza informaţiile furnizate de server sau de browser pentru a personaliza individual ofertele şi prezentările sale.

Informaţii colectate la înregistrarea pe site

Vizitatorilor care se înregistrează pe site-urile noastre web pentru a beneficia de anumite servicii li se cere să furnizeze informaţii de identificare, precum numele, sexul şi datele de contact. Pe pagina de înregistrare indicăm în mod clar care sunt informaţiile necesare pentru înregistrare şi care sunt opţionale şi pot fi furnizate la alegerea dumneavoastră. Pe site-urile E-pet.ro se obţine consimţământul vizitatorilor înainte ca orice informaţii personale de identificare să fie colectate.

Informaţii din surse externe

Putem de asemenea colecta informaţii din surse alternative despre medicii veterinari sau alţi profesionişti din domeniul sănătăţii animale, care se înregistrează pe site-urile noastre pentru a verifica acreditările şi identitatea acestora. În unele situaţii solicităm clienţilor noştri informaţii după înregistrare, spre exemplu informaţii legate de cardul de credit. Atunci când este necesar (de exemplu, pentru a prelucra un ordin de cumpărare), site-urile noastre pot contacta organizaţii financiare sau de creditare în vederea confirmării informaţiilor legate de cardul de credit al clientului.

Este posibil ca, din când în când, să completăm bazele existente de date despre utilizatori cu informaţii obţinute în mod legal din surse terţe. O parte dintre acestea pot fi informaţii personale de identificare, precum informaţii despre schimbarea domiciliului în altă ţară. Facem acest lucru pentru a direcţiona mai bine informările şi campaniile noastre promoţionale şi pentru a furniza oferte pertinente de care credem că aţi fi interesat.

Alte informaţii

Colectăm de asemenea informaţii pe care ni le furnizaţi în mod voluntar prin răspunsurile dumneavoastră în cadrul sondajelor, prin intermediul funcţiilor de căutare, al chestionarelor, feedback-urilor, formularelor de tip “Spuneţine povestea dvs.” şi altele de acelaşi tip.

Dacă doriţi să obţineţi servicii sau informaţii suplimentare sau să vi se răspundă la reclamaţii sau îngrijorări, vă putem ruga de asemenea să ne furnizaţi informaţii suplimentare precum adresa dumneavoastră electronică.

Utilizarea de “cookies” şi alte sisteme de urmărire

Cookies, fişierele de logare, şi pixelii invizibili (Web beacons) sunt tehnologii utilizate de site-urile E-pet.ro pentru a identifica activitatea utilizatorului pe site-urile noastre. Browser-ul dumneavoastră ne permite să plasăm anumite informaţii (ID-uri folosite pentru o singură sesiune şi/sau cookies persistente) în memoria de stocare a computerului dumneavoastră, care fac posibilă identificarea computerului pe care îl utilizaţi. Putem utiliza cookies pentru personalizarea site-urilor noastre şi pentru a urmări utilizarea de către dumneavoastră a altor site-uri E-pet.ro.

Browser-ul dumneavoastră web poate fi configurat pentru a vă permite controlul cu privire la acceptarea sau respingerea fişierelor cookies sau pentru a vă notifica de fiecare dată când vă este trimis un fişier cookie. Dacă browser-ul dumneavoastră este setat să respingă cookies, adresa dumneavoastră nu va mai fi recunoscută de site-urile care folosesc cookies atunci când reveniţi la acestea, şi site-ul poate deveni parţial nefuncţional. Puteţi afla cum să configuraţi browser-ul dumneavoastră să nu accepte fişierele cookies din secţiunea Help a browser-ului dumneavoastră.

În anumite situaţii putem încheia contracte cu terţi pentru a plasa fişiere cookies pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Aceste părţi terţe au încheiat cu noi acorduri care le impun respectarea Politicii noastre de Confidenţialitate. Atunci când informațiile obținute de la terțe părți sunt asociate cu datele dvs., tratăm aceste date ca informații personale.

Deşi fişierele cookies nu conţin de regulă informaţii personale de identificare, în cazul în care aţi furnizat informaţii despre dumneavoatră putem asocia datele respective de înregistrare cu fişiere cookies sau alte instrumente de urmărire pe care serverul nostru le-a plasat în memoria computerului dumneavoastră. Asocierea fişierelor cookies cu datele dumneavoastră de înregistrare ne permite să asigurăm o mai bună personalizare şi funcţionalitate. Această funcţionalitate nu s-ar putea realiza în absenţa fişierelor cookies.

Unii dintre partenerii noştri de afaceri pot utiliza “cookies” pe site-urile noastre (de exemplu link-uri către parteneri contractuali). E-pet.ro nu doreşte ca partenerii săi contractuali să utilizeze cookies pentru a urmări activitatea on-line a clienţilor noştri, după ce aceştia părăsesc site-ul nostru. Cu toate acestea, nu putem avea un control complet asupra modului în care partenerii noştri de afaceri utilizează aceste fişiere pe site-ul nostru. În cazul în care sesizaţi că un partener contractual al E-pet.ro plasează fişiere cookies nesolicitate pe calculatorul dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi imediat responsabilul nostru în domeniul asigurării confidenţialităţii, pentru a ne ajuta să rezolvăm această problemă.

Suplimentar putem folosi şi alte sisteme de urmărire precum pixelii invizibili. Pixelii invizibili, numiţi câteodată şi “Web beacons” au un mecanism de funcţionare similar cu cel al fişierelor cookies, dar, datorită dimensiunilor lor foarte mici, nu sunt vizibili; aceştia sunt utilizaţi pentru a transfera anumite informaţii către serverele noastre, ajutându-ne să personalizăm site-urile noastre şi să urmărim activitatea dumneavoastră şi pe alte site-uri E-pet.ro. Putem de asemenea utiliza aceşti pixeli în e-mail-urile în format HTML pe care vi le trimitem.

Opțiunile dvs. de confidențialitate

Vi se poate da posibilitatea de a primi e-mailuri informative / promoționale recurente de la E-pet.ro și terțe părți care colaborează cu E-pet.ro, prin înregistrarea Dvs. la un serviciu relevant și prin furnizarea consimțământului pentru fiecare serviciu la care alegeți să vă abonați. Puteți alege să renunțați la primirea e-mailului informativ / promoțional atunci când furnizați informațiile sau să urmați instrucțiunile menționate în e-mail sau incluse în fiecare program pe care vi-l trimitem. E-pet.ro vă va dezabona de la newsletter sau de la alte programe în timp util.

Actualizarea și eliminarea datelor dvs. personale și contactarea lui E-pet.ro

Puteți oricând să ne contactați pentru a (i) solicita accesul la datele dvs. personale (ii) să solicitați eliminarea datelor personale pe care ni le-ați furnizat din sistemele noastre, (iii) să actualizați datele personale pe care ni le-ați furnizat, și (iiii) să vă schimbați preferințele cu privire la contactele de marketing, prin trimiterea unui e-mail la privacy@e-pet.ro

Depunerea unei plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere privind prelucrarea datelor dvs. de către E-pet.ro la următoarea autoritate de supraveghere competentă:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336.

E-pet.ro România

Declarație de confidențialitate, actualizată în decembrie 2018

Cum utilizăm informaţiile

Informaţii în formă agregată

E-pet.ro colectează date combinate despre vizitatorii site-urilor sale pentru activităţi de dezvoltare şi îmbunătăţire a produselor şi serviciilor. Aceste informaţii ne sunt de asemenea utile în studiile de piaţă. Este posibil să furnizăm către terţi informaţii colectate pe site-urile noastre, dar într-o formă agregată, din care s-au eliminat orice elemente de identificare personală. Furnizarea de informaţii despre sănătate în formă agregată presupune extragerea acestora din mai multe surse individuale şi îndepărtarea, anterior utilizării lor, a oricăror elemente care ar putea sevi la identificarea unei persoane. Terţii care primesc date medicale în formă agregată trebuie să consimtă să nu încerce reidentificarea persoanelor la care se referă.

Marketing – Mesaje din domeniul medical veterinar

Orientarea mesajelor noastre comerciale şi din domeniul medical veterinar depinde de informaţiile pe care le avem despre dumneavoastră. Spre exemplu, un utilizator despre care ştim că deţine un câine va primi informaţii specifice destinate proprietarilor de câini, pe care un utilizator care deţine o pisică nu le va vizualiza, sau un utilizator despre care ştim că este un profesionist din domeniul sanitar veterinar specializat într-o anumită arie ar putea primi informaţii despre noi tratamente aparute în aria respectivă. Vă putem trimite informaţii pe care le considerăm de interes pentru dumneavoastră, inclusiv informaţii despre orice produse E-pet.ro (a se consulta secţiunea opţiuni privind confidenţialitatea).

E-pet.ro poate de asemenea să-şi personalizeze site-ul pe baza aspectelor care prezintă interes pentru dumneavoastră. Spre exemplu, veţi putea vizualiza diverse articole în diferite zone de pe site, care se bazează pe informaţiile puse la dispoziţie de dumneavoastră sau dobândite de noi prin analiza vizitelor dumneavoastră anterioare pe site, sau pe informaţii obţinute din interacţiunile dumneavoastră cu terţi care partajează informaţii cu noi.

În situaţiile în care furnizăm informaţii unor terţi care acţionază în numele E-pet.ro, facem tot posibilul pentru a ne asigura că aceştia consimt în scris să respecte politicile de confidenţialitate E-pet.ro.

Dacă descoperim că un terţ care acţionează în numele E-pet.ro a dezvăluit în mod inadecvat informaţii personale despre oricare dintre vizitatorii noştri vom lua imediat măsurile care se impun pentru ca pe viitor să se evite astfel de incidente.

Cu excepţia situaţiilor menţionate anterior, E-pet.ro nu va dezvălui terţilor informaţii personale care vă pot identifica fără acordul dumneavoastră prealabil.

Spune-i unui prieten

Dacă alegeţi să folosiţi funcţia noastră de referire pentru a spune unui prieten despre site-ul nostru, vi se va solicita să completaţi atât numele şi adresa electronică a prietenului dumneavoastră cât şi informaţii despre propria persoană. Completarea formularului va determina trimiterea automată a unui e-mail unic către prietenul dumneavoastră prin care este invitat/ă să ne viziteze site-ul.  E-pet.ro nu va accesa sau stoca informaţiile în cauză decât pentru a trimite această invitaţie.

Sus

Protejarea informaţiilor cu caracter personal

Procedurile interne E-pet.ro de protejare a confidenţialităţii

Angajamentul nostru de a vă proteja intimitatea

E-pet.ro a stabilit proceduri fizice, electronice şi manageriale adecvate de protecţie şi prevenire a accesărilor neautorizate, de menţinere a securităţii datelor şi de utilizare corectă a informaţiilor colectate online.

Politici generale

Am implementat politici tehnologice şi de securitate, reguli şi alte măsuri  pentru a proteja datele personale aflate în posesia noastră de orice acces neautorizat, utilizare inadecvată, modificare, distrugere incidentală sau ilegală şi pierdere accidentală. De asemenea asigurăm protecţia datelor dumneavoastră prin impunerea obligaţiei de a vă respecta confidenţialitatea tuturor angajaţilor noştri şi altor persoane care au acces sau sunt implicate în prelucrarea datelor dumneavoastră.

E-pet.ro aplică metode de siguranţă în determinarea identităţii fiecărui utilizator înregistrat, pentru a permite implementarea anumitor drepturi şi restricţii asupra utilizatorului respectiv. Verificarea fiabilă a identităţii utilizatorului este denumită autentificare. E-pet.ro utilizează sistemul de autentificare atât prin parolă cât şi prin username. Utilizatorii au responsabilitatea menţinerii propriilor parole.

Stocarea informaţiilor personale

Informaţiile personale pe care ni le dezvăluiţi sunt stocate pe serverele cu baze de date din unităţile E-pet.ro de stocare a datelor (din ţara în care sunt amplasate, oricare ar fi aceasta) sau sunt găzduite de terţe părţi care sunt obligate prin contracte semnate cu E-pet.ro să respecte politica de confidenţialitate a companiei noastre. Pentru a împiedica accesarea neautorizată a informaţiilor utilizăm un sistem de firewall ca şi alte tehnologii. Centrele de date sunt concepute să ofere siguranţă şi protecţie împotriva accesării neautorizate de către persoane neautorizate.

Ca o procedură de rutină, informaţiile din centrele noastre de date sunt dublate prin copii de rezervă, pentru a permite recuperarea în situaţia deteriorării acestora prin accident sau calamitate naturală. Informaţiile media de rezervă sunt depozitate într-o unitate de stocare fizic securizată.

Dezvăluirea către terţi

Pe lângă informaţiile în formă agregată (discutate anterior), este posibil să dezvăluim terţilor anumite tipuri de informaţii, după cum urmează:

  • Companii şi persoane care lucrează pentru noi: Fiind o companie extinsă, putem contracta alte companii şi persoane fizice pentru a ne facilita furnizarea de servicii. Spre exemplu, unele dintre site-urile noastre pot fi găzduite pe serverele unei alte companii, putem angaja consultanţi tehnici pentru întreţinerea site-urilor noastre de informaţii din domeniul sanitar veterinar sau putem colabora cu alte companii pentru a elimina informaţiile redundante din listele cu clienţi, pentru analizarea datelor, furnizarea de asistenţă marketing sau servicii clienţi. De asemenea, dacă sunteţi profesionist din domeniul sanitar veterinar, este posibil să verificăm acreditările dumneavoastră şi alte informaţii care vă privesc prin compararea lor cu cele din bazele de date existente, care conţin lista specialiştilor acreditaţi din domeniul sanitar veterinar. Companiile sus-menţionate pot avea acces la anumite informaţii pe care le colectăm despre utilizatorii noştri în limita necesară desfăşurării activităţilor lor. Alte companii pot colecta anumite informaţii în numele nostru pe site-urile lor. Aceasta poate implica în anumite situaţii utilizarea de cadre pe site, ceea ce va împiedica afişarea URL-ului site-ului vizitat în bara de adrese a browser-ului. Solicităm acestor companii să respecte prevederile politicilor noastre de confidenţialitate, să acceseze datele cu caracter personal doar în limita minim necesară îndeplinirii obligaţiilor şi să nu utilizeze informaţiile accesate în alte scopuri decât cele dictate de îndeplinirea responsabilităţilor faţă de compania noastră. E-pet.ro depune toate eforturile necesare pentru a limita utilizarea de către alte companii a informaţiilor cu caracter personal sau medical.
  • Oferte promoţionale şi informative: Uneori E-pet.ro trimite oferte anumitor grupuri de clienţi. Pentru a realiza aceasta, este posibil să fie necesar să apeleze la terţi care desfăşoară activităţi în numele companiei E-pet.ro. Vă punem la dispoziţie modalităţi variate prin care ne puteţi comunica faptul că nu doriţi să primiţi astfel de oferte informativ-promoţionale. Spre exemplu, pentru a permite primirea de către clienţi a informaţiilor trimise de terţe părţi prestatoare de servicii, putem include o casetă de tip “optaţi pentru” (opt-in) şi să evidenţiem faptul că, prin bifarea acesteia, furnizaţi date unei părţi terţe. Puteţi alege să renunţaţi la a mai primi materiale promoţionale sau informative din partea noastră prin aplicarea instrucţiunilor de renunţare la această opţiune (opt-out) menţionate sau incluse în fiecare dintre programele pe care vi le trimitem.
  • Transferul/cesiunea afacerii : În situaţia în care realizăm transferul unei divizii de afaceri (spre exemplu o sucursală) sau a unor active (cum ar fi un site web) către o altă companie, vom solicita acesteia din urmă să respecte condiţiile acestei politici de confidenţialitate.
  • Cerinţe impuse prin lege: În situaţii în care considerăm dezvăluirea ca fiind necesară pentru respectarea legii, putem dezvălui informaţii legate de contul dumneavoastră sau alte date de natură personală.

Opţiunile dumneavoastră privind confidenţialitatea

În momentul în care realizaţi înregistrarea profilului dumneavoastră de membru vi se va oferi opţiunea de a primi în mod recurent e-mail-uri informative/promoţionale de la E-pet.ro şi colaboratori terţi ai companiei E-pet.ro. Puteţi alege să refuzaţi primirea acestor e-mail-uri la momentul la care furnizaţi informaţiile sau prin aplicarea instrucţiunilor menţionate în e-mail sau incluse în fiecare dintre programele pe care vi le trimitem.

Opţiuni

Vi se va oferi ocazia să alegeţi dacă permiteţi ca informaţiile dumneavoastră personale (a) să fie dezvăluite unei terţe părţi care colaborează cu E-pet.ro sau (b) să fie utilizate în alte scopuri decât cele intenţionate sau autorizate iniţial. În plus, în ceea ce priveşte informaţiile sensibile precum informaţiile personale  vi se va oferi posibilitatea unei alegeri explicite sau de confirmare.

Transferuri către terţi

Înainte de a transmite informaţii personale sau sensibile către o terţă parte, vă vom înştiinţa despre aceasta şi vă vom oferi posibilitatea unei alegeri.

Actualizarea informaţiilor dumneavoastră şi contactarea companiei E-pet.ro

Ne puteţi contacta în orice moment pentru (i) ca datele dumneavoastră personale să fie eliminate din sistemele noastre, (ii) a actualiza informaţiile pe care ni le-aţi furnizat, şi (iii) a modifica preferinţele dumneavoastră cu privire la contactarea în scopuri comerciale, trimiţându-ne un e-mail la adresa privacy@e-pet.ro.com sau, dacă această opţiune este disponibilă, prin logarea la contul dumneavoastră pentru a vă actualiza datele.

Politica privind minorii

Suntem dedicaţi angajamentului de a proteja confidenţialitatea minorilor. Nu colectăm date personale de identificare de la nicio persoană despre care ştim în mod sigur că are vârsta mai mică de 13 ani.

Politica de Confidenţialitate E-pet.ro Inc.,actualizată în Decembrie 2018